Nazad

Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

EPA: 160 XXVII
Broj akta: 33/21-4
Datum: 31.03.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Nije usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 01.04.2021.
Broj akta: 33/21-4/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 33/21-4/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 07.05.2021.
Broj akta: 33/21-4/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 10.05.2021.
Broj akta: 33/21-4/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 12.05.2021.
Broj akta: 33/21-4/7
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 12.05.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali