Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa zemljom domaćinom između Crne Gore i Ujedinjenih nacija koje predstavlja Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge

EPA: 171 XXVII
Broj akta: 30-1/21-1
Datum: 05.04.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 06.04.2021.
Broj akta: 30-1/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 30-1/21-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 30-1/21-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz

Datum: 12.05.2021.
Broj akta: 30-1/21-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 12.05.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali