Nazad

Izvještaj o realizovanim investicijama, shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi, za period 1.12.2019 - 31.11.2020. godine

EPA: 172 XXVII
Broj akta: 00-72/21-9
Datum: 06.04.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 07.04.2021.
Broj akta: 00-72/21-9/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo