Nazad

Predlog za razrješenje ministra Vladimira Leposavića

EPA: 173 XXVII
Broj akta: 00-33/21-1
Datum: 06.04.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za razrješenje ministra Vladimira Leposavića

Datum: 06.04.2021.
Broj akta: 00-33/21-1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada