Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma

EPA: 177 XXVII
Broj akta: 04-3/21-1
Datum: 19.04.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Datum: 19.04.2021.
Broj akta: 04-3/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 21.04.2021.
Broj akta: 04-3/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo