Nazad

Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama za 2020. godinu

EPA: 178 XXVII
Broj akta: 00-72/21-10
Datum: 19.04.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama za 2020. godinu

Datum: 19.04.2021.
Broj akta: 00-72/21-10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 21.04.2021.
Broj akta: 00-72/21-10/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo