Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spremnosti, reagovanju i saradnji u slučaju zagađenja uljem, 1990 (OPRC konvencija)

EPA: 181 XXVII
Broj akta: 14-4/21-1
Datum: 21.04.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 22.04.2021.
Broj akta: 14-4/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Prilog - dopuna materijala

Datum: 04.05.2021.
Broj akta: 14-4/21-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada