Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti

EPA: 183 XXVII
Broj akta: 10-2/21-1
Datum: 24.04.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti

Datum: 26.04.2021.
Broj akta: 10-2/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 26.04.2021.
Broj akta: 10-2/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 10-2/21-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 10-2/21-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz

Datum: 11.06.2021.
Broj akta: 10-2/21-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 11.06.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali