Nazad

Predlog liste kandidata za imenovanje Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

EPA: 187 XXVII
Broj akta: 00-74/21-20
Datum: 27.04.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog liste kandidata za imenovanje Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

Datum: 27.04.2021.
Broj akta: 00-74/21-20
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor