Nazad

Predlog Izvještaja o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2020. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu nezavisnog revizora „Spin Off” d.o.o Podgorica

EPA: 186 XXVII
Broj akta: 00-72/21-12
Datum: 27.04.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta: