Nazad

Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministra unutrašnjih poslova mr Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbjedonosnom situacijom u Crnoj Gori

EPA: 188 XXVII
Broj akta: 00-63-4/21-25/6
Datum: 26.04.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministra unutrašnjih poslova mr Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbjedonosnom situacijom u Crnoj Gori

Datum: 26.04.2021.
Broj akta: 00-63-4/21-25/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu