Nazad

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2020. godinu

EPA: 192 XXVII
Broj akta: 00-72/21-15
Datum: 29.04.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2020. godinu

Datum: 29.04.2021.
Broj akta: 00-72/21-15
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 04.05.2021.
Broj akta: 00-72/21-15/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo