Nazad

Mišljenje sa odgovorom na Predlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

EPA: 218 XXVII
Broj akta: 00-14/21-20/2
Datum: 08.06.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Mišljenje sa odgovorom na Predlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Datum: 08.06.2021.
Broj akta: 00-14/21-20/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Ustavni odbor