Nazad

Ostavka na funkciju poslanika - Marko Kovačević

EPA: 223 XXVII
Broj akta: 00-74/21-25
Datum: 09.06.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na funkciju poslanika - Marko Kovačević

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-74/21-25
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Kovačević

Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta

Datum: 10.06.2021.
Broj akta: 00-74/21-25/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali