Nazad

Predlog odluke o razrješenju jednog člana i izboru predsjednika i jedne članice Zakonodavnog odbora

EPA: 226 XXVII
Broj akta: 00-74/21-28
Datum: 11.06.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 11.06.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 11.06.2021.
Broj akta: 00-74/21-28/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Predlog odluke o razrješenju jednog člana i izboru predsjednika i jedne članice Zakonodavnog odbora

Datum: 11.06.2021.
Broj akta: 00-74/21-28
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor