Nazad

Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

EPA: 227 XXVII
Broj akta: 00-71/21-3
Datum: 11.06.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 11.06.2021.
Broj akta: 00-71/21-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

Datum: 11.06.2021.
Broj akta: 00-71/21-3
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Strahinja Bulajić

Izvještaj

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-71/21-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-71/21-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.06.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-71/21-3/4
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali