Nazad

Rezolucija o potvrđivanju Deklaracije o zaštiti rijeke Tare

EPA: 247 XXVII
Broj akta: 00-71/21-5
Datum: 16.07.2021
Vrsta akta: Rezolucija
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Rezolucija o potvrđivanju Deklaracije o zaštiti rijeke Tare

Datum: 16.07.2021.
Broj akta: 00-71/21-5
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Radno tijelo
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 19.07.2021.
Broj akta: 00-71/21-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo