Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala

EPA: 250 XXVII
Broj akta: 07-3/21-2
Datum: 20.07.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 20.07.2021.
Broj akta: 07-3/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo