Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

EPA: 251 XXVII
Broj akta: 28-2/21-2
Datum: 21.07.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Datum: 21.07.2021.
Broj akta: 28-2/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 21.07.2021.
Broj akta: 28-2/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo