Nazad

Izvještaj sa predlogom Administrativnog odbora kojim se daje odobrenje da se protiv Petra Ivanovića poslanika u Skupštini Crne Gore može pokrenuti krivični postupak

EPA: 256 XXVII
Broj akta: 00-75/21-2/1
Datum: 27.07.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj sa predlogom Administrativnog odbora kojim se daje odobrenje da se protiv Petra Ivanovića poslanika u Skupštini Crne Gore može pokrenuti krivični postupak

Datum: 27.07.2021.
Broj akta: 00-75/21-2/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Listing glasanja

Datum: 12.11.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-75/21-2/2
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali