Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

EPA: 278 XXVII
Broj akta: 16-3/21-7
Datum: 03.09.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Datum: 03.09.2021.
Broj akta: 16-3/21-7
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 10.09.2021.
Broj akta: 16-3/21-7/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo