Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

EPA: 279 XXVII
Broj akta: 16-02/21-1
Datum: 08.09.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 08.09.2021.
Broj akta: 16-02/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 10.09.2021.
Broj akta: 16-2/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo