Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

EPA: 280 XXVII
Broj akta: 09-2/21-1
Datum: 09.09.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Datum: 09.09.2021.
Broj akta: 09-2/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 10.09.2021.
Broj akta: 09-2/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo