Nazad

Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav

EPA: 281 XXVII
Broj akta: 00-74/21-34
Datum: 09.09.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav

Datum: 09.09.2021.
Broj akta: 00-74/21-34
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 10.09.2021.
Broj akta: 00-74/21-34/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 23.09.2021.
Broj akta: 00-74/21-34/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj zamjenjuje Izvještaj broj 00-74/21-34/2

Datum: 23.09.2021.
Broj akta: 00-74/21-34/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo