Nazad

Predlog zakona o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo

EPA: 282 XXVII
Broj akta: 19-5/21-1
Datum: 13.09.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo

Datum: 13.09.2021.
Broj akta: 19-5/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 14.09.2021.
Broj akta: 19-5/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo