Nazad

Predlog zakona o volontiranju

EPA: 283 XXVII
Broj akta: 19-1/21-4
Datum: 13.09.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o volontiranju

Datum: 13.09.2021.
Broj akta: 19-1/21-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 14.09.2021.
Broj akta: 19-1/21-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo