Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju

EPA: 285 XXVII
Broj akta: 26-1/21-6
Datum: 13.09.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju

Datum: 13.09.2021.
Broj akta: 26-1/21-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Usmjerenje

Datum: 14.09.2021.
Broj akta: 26-1/21-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo