Nazad

Finansijski plan sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2022. godinu

EPA: 294 XXVII
Broj akta: 00-72/21-36
Datum: 30.09.2021
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski plan sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2022. godinu

Datum: 30.09.2021.
Broj akta: 00-72/21-36
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 00-72/21-36/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo