Nazad

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu

EPA: 295 XXVII
Broj akta: 00-72/21-37
Datum: 30.09.2021
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu

Datum: 30.09.2021.
Broj akta: 00-72/21-37
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 00-72/21-37/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis

Datum: 29.11.2021.
Broj akta: 00-72/21-37/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 15.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-37/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-37/4
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 29.12.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali