Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja Anke Vukićević, Igora Galića i Dragoslava Šćekića

EPA: 296 XXVII
Broj akta: 00-63-12/21-32/3
Datum: 05.10.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja Anke Vukićević, Igora Galića i Dragoslava Šćekića

Datum: 05.10.2021.
Broj akta: 00-63-12/21-32/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje