Nazad

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

EPA: 297 XXVII
Broj akta: 16-3/21-8
Datum: 06.10.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 16-3/21-8
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 16-3/21-8/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo