Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

EPA: 298 XXVII
Broj akta: 09-2/21-2
Datum: 06.10.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 09-2/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 09-2/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis o povlačenju iz procedure

Datum: 08.10.2021.
Broj akta: 09-2/21-2/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić