Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

EPA: 299 XXVII
Broj akta: 23-3/21-2
Datum: 06.10.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 23-3/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 23-3/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo