Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

EPA: 301 XXVII
Broj akta: 09-2/21-3
Datum: 08.10.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 08.10.2021.
Broj akta: 09-2/21-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 11.10.2021.
Broj akta: 09-2/21-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 29.11.2021.
Broj akta: 09-2/21-3/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada