Nazad

Ostavka na mjesto člana Državne izborne komisije - Koča Đurišić

EPA: 352 XXVII
Broj akta: 00-74/21-37
Datum: 18.11.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na mjesto člana Državne izborne komisije - Koča Đurišić

Datum: 18.11.2021.
Broj akta: 00-74/21-37
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali