Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

EPA: 354 XXVII
Broj akta: 23-1/21-9
Datum: 18.11.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Datum: 18.11.2021.
Broj akta: 23-1/21-9
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vladimir Joković, Danijela Đurović, Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović

Usmjerenje

Datum: 18.11.2021.
Broj akta: 23-1/21-9/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 15.12.2021.
Broj akta: 23-1/21-9/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.12.2021.
Broj akta: 23-1/21-9/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 23-1/21-9/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali