Nazad

Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije

EPA: 355 XXVII
Broj akta: 00-74/21-38
Datum: 18.11.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije

Datum: 18.11.2021.
Broj akta: 00-74/21-38
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Listing glasanja

Datum: 19.11.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 19.11.2021.
Broj akta: 00-74/21-38/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali