Nazad

Predlog odluke o razrješenju predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

EPA: 361 XXVII
Broj akta: 00-74/21-44
Datum: 19.11.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Datum: 19.11.2021.
Broj akta: 00-74/21-44
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor