Nazad

Predlog zakona o dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

EPA: 363 XXVII
Broj akta: 26-1/21-11
Datum: 22.11.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Datum: 22.11.2021.
Broj akta: 26-1/21-11
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Usmjerenje

Datum: 23.11.2021.
Broj akta: 26-1/21-11/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo