Nazad

Predlog zakona o dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

EPA: 363 XXVII
Broj akta: 26-1/21-11
Datum: 22.11.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Datum: 22.11.2021.
Broj akta: 26-1/21-11
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Usmjerenje

Datum: 23.11.2021.
Broj akta: 26-1/21-11/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.12.2021.
Broj akta: 26-1/21-11/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 26-1/21-11/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 26-1/21-11/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali