Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

EPA: 364 XXVII
Broj akta: 09-2/21-5
Datum: 23.11.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 23.11.2021.
Broj akta: 09-2/21-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Aleksa Bečić, Miodrag Lekić, Zdenka Popović, Dragan Krapović, Boris Bogdanović, Momo Koprivica, Tamara Vujović, Albin Ćeman, Vladimir Martinović, Danilo Šaranović

Usmjerenje

Datum: 23.11.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo