Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

EPA: 364 XXVII
Broj akta: 09-2/21-5
Datum: 23.11.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 23.11.2021.
Broj akta: 09-2/21-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Aleksa Bečić, Miodrag Lekić, Zdenka Popović, Dragan Krapović, Boris Bogdanović, Momo Koprivica, Tamara Vujović, Albin Ćeman, Vladimir Martinović, Danilo Šaranović

Usmjerenje

Datum: 23.11.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 15.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Usmjerenje

Datum: 15.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 17.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branko Radulović

Usmjerenje

Datum: 17.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo
Predlagači: Nikola Bajčetić

Usmjerenje

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/10
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Amandmani

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/11
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Dopis o povlačenju amandmana br. 09-2/21-5/8

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/12
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nikola Bajčetić

Amandman

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nikola Bajčetić

Usmjerenje

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/14
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/15
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/16
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 24.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/17
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 27.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/18
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/19
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/20
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/21
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/22
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 09-2/21-5/23
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali