Nazad

Predlog za imenovanje zamjenika/ce Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

EPA: 365 XXVII
Broj akta: 00-74/21-46
Datum: 23.11.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za imenovanje zamjenika/ce Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Datum: 23.11.2021.
Broj akta: 00-74/21-46
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali