Nazad

Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministarke odbrane Olivere Injac na temu „Prikupljanje informacija o eventualnim zloupotrebama prilikom konkursa za odlazak kadeta na vojne akademije u inostranstvu"

EPA: 366 XXVII
Broj akta: 00-63-4/21-76/3
Datum: 24.11.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministarke odbrane Olivere Injac na temu „Prikupljanje informacija o eventualnim zloupotrebama prilikom konkursa za odlazak kadeta na vojne akademije u inostranstvu"

Datum: 24.11.2021.
Broj akta: 00-63-4/21-76/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu