Nazad

Predlog odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranja Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima koje se odnose na rad državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura

EPA: 369 XXVII
Broj akta: 00-71/21-12
Datum: 01.12.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta: