Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

EPA: 370 XXVII
Broj akta: 16-3/21-10
Datum: 02.12.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 02.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miodrag Lekić, Dragan Krapović, Tamara Vujović, Vladimir Martinović

Usmjerenje

Datum: 02.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Boris Mugoša, Raško Konjević

Izvještaj

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 20.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 27.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 27.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-10/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali