Nazad

Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

EPA: 371 XXVII
Broj akta: 16-3/21-11
Datum: 02.12.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 02.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-11
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 02.12.2021.
Broj akta: 16-3/21-11/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo