Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

EPA: 398 XXVII
Broj akta: 15-3/21-1
Datum: 29.12.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 15-3/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.01.2022.
Broj akta: 15-3/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo