Nazad

Ostavka na funkciju poslanika - Radoš Zečević

EPA: 400 XXVII
Broj akta: 00-74/21-53
Datum: 29.12.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na funkciju poslanika - Radoš Zečević

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-74/21-53
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Radoš Zečević

Izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-74/21-53/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali