Nazad

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za rodnu ravnopravnost

EPA: 401 XXVII
Broj akta: 00-74/21-54
Datum: 29.12.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za rodnu ravnopravnost

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-74/21-54
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Odluka

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-74/21-54/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 29.12.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali