Nazad

Predlog da se glasa o nepovjerenju 42. Vladi Crne Gore

EPA: 412 XXVII
Broj akta: 00-71/22-1
Datum: 19.01.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog da se glasa o nepovjerenju 42. Vladi Crne Gore

Datum: 19.01.2022.
Broj akta: 00-71/22-1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 19.01.2022.
Broj akta: 00-71/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 04.02.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Dopis

Datum: 04.02.2022.
Broj akta: 00-71/22-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksa Bečić