Nazad

Predlog za izbor potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministara finansija i socijalnog staranja mr Milojka Spajića

EPA: 415 XXVII
Broj akta: 00-33/22-2
Datum: 19.01.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Predlog za izbor potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministara finansija i socijalnog staranja mr Milojka Spajića

Datum: 19.01.2022.
Broj akta: 00-33/22-2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada